Политика на сайта Oldskulls.club

Това е интернет сайт на Клуб „При Черепите“ (eng. OldSkulls Club).

 

С Вашето посещение, сайтът става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

 

Авторското право е запазено за „ОлдСкълс“ ООД и създателя на сайта „Некст Степ Кънсълтинг“ ЕООД.

 

Сайтът се стреми да ви предостави достъп до полезна и забавна информация свързана с Клуб „При Черепите“ (eng. OldSkulls Club), както и информация за концерти и фестивали.

 

За използване на сайта не се изискват и не се събират лични данни.

 

Събираме лични данни единствено в секция „Контакти“ предоставена доброволно от вас. Личната информация която събираме е име, имейл адрес и телефон. Събраните данни се използват само за целта за която се събират, а именно контакт и за идентификация за конкретното ваше запитване или предоставена информация. Събраните по този начин лични данни автоматично се изтриват след 30 дневен период.

 

Ако сте предоставили лични данни чрез този сайт имате следните права:
– Достъп до личните ви данни
– Извършване на коригиране заличаване или блокиране
– Възразяване срещу обработване
– Отказ от обработване
– Жалба до КЗЛД

 

„ОлдСкълс“ ООД
16.03.2023